Karlson

ОДЗ №14 “Карлсон” фунцкионира с 2 яслени и 4 градински групи, в които се приемат деца от 1 до 7 години. Градината е ремонтирана, разполага с добра материална база, озеленен и обезопасен двор, подходящ за игри и спорт.
Усилията на педагогическия екип и всички работещи в детската градина са насочени към развитие на детето като уникална индивидуалност, с доброволното партньорство на родителите.

037